Upubliserte arbeider

Skissearbeid til bok 2013. Tusj og akvarell.

  • Ryddetid
  • Tegning